Bestyrelsen

Forretningsfører
Bent Rejkjær
mobil 20312623
Elouise Simoni Gert Krauthammer
mobil 24874424
kruttii13@gmail.com

Florentine
Per Christensen
mobil 56390059

paic@teliamail.dk

Babymoney
Kasper Nielsen
mobil 40753775
kasperklask@yahoo.dk
Sapper
Karsten Grønborg
mobil 28120565
karstengronborg@gmail.com
Apapmand
Jens Størner
mobil 21601420
hjst@privat.dk
Fikus Simoni
Erik Larsen
mobil 40538900
e.b.larsen@webspeed.dk
Blackbird
Tine Bech
mail ronjamads@gmail.com