Cookie-og-Privatpolitik

Persondatapolitik 
 
Behandling af Persondata i Stald KTAS 24. maj 2018
 
Stald KTAS dataansvar
 
Stald KTAS behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair gennemsigtig behandling.
 
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke
længere er nødvendige.
 
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
 
Stald KTAS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine oplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
 
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Forretningsfører Bent Rejkjær
Adresse: Liljevangsvej 30. 1.th. 2760 Måløv
CVR: 33 83 4721
Telefonnr. 20 31 26 23
 
Behandling af personoplysninger
 
Vi behandler følgende personoplysninger:
Medlemsoplysninger:
Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse
 
Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysninger fra dig. I nogle tilfælde henter vi oplysninger som er registreret på De Gule Sider.
 
 
 
Cookies


På staldktas.dk anvender vi Cookies. Cookies er en lille tekstfil der lagres på din computer, eller tilsvarende. I selve cookien er der ikke gemt personlige oplysninger, og de kan ikke indeholde virus. Vi anvender cookies til at indsamle oplysninger om hvorfra sidens besøgende kommer fra.

Ønsker du at slette cookies fra din computer, kan du få hjælp på http//minecookies.org/cookiehandtering

Formålet med cookies på staldktas.dk er:

  • Trafikmåling af Statistik, for at vi kan blive bedre til hvad vi laver

Vi har givet nogle firmaer lov til på vores vegne at efterlade cookies på din computer, dette er med henblik på at  analysere brugen af vores hjemmeside.

Følgende firmaer har lov til på vores vegne at efterlade cookies på din computer

  • The Shield  Beskyttelse af vores webside, så vi undgår at siden bliver infiltreret med ondsindet kode.
  • Visitor traffic  finder ud af hvor de besøgende på staldktas.dk kommer fra, land og by.
  • Wordfence Security  Beskyttelse af vores webside, så vi undgår at siden bliver hacket
 
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
 
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
Foreningens berettigede (legetime) interesser i at behandle dine oplysninger
At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
Behandling efter lovkrav
Behandling med samtykke
 
Formålene:
Formål med  behandling af medlemsoplysninger:
Klubbens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
Som led i klubbens aktiviteter
Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
Administration af din relation til os.
 
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
 
I det omgang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret
af berettigede (legitime) interesser som:
 
Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
Brug af situationsbilleder ved klubbens arrangementer.
Af praktiske grunde og administrativt hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse.
Ved udmeldelse slettes din persondata som navn og adresse samt e-mail senest 3 måneder efter din udmeldelse.
 
Samtykke
 
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit
samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
 
Videregivelse af dine personoplysninger 
 
Vi videregiver dine oplysninger  til NETS betalingsservice, hvis du betaler dit kontingent gennem NETS.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.
 
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
 
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3. måneder efter din udmeldelse.
 
Dine rettigheder
 
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
 
Retten til at blive oplyst om behandling af data
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til berigtigelse
Retten til sletning
Retten til begrænsning af behandling
Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
Retten til indsigelse
 
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at anvende dig til os.
Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
 
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om
betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
 
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed , f.eks. Datatilsynet.
 
Revidering af privatlivspolitikken
 
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.
Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret
Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

På staldktas.dk anvender vi Cookies. Cookies er en lille tekstfil der lagres på din computer, eller tilsvarende